Работили ли сте в чужбина? Плащали ли сте данъци там? ДА?
В такъв случай нашите партньори от Dendax,могат да ви помогнат да възстановите платените от вас данъци

Възстановяване на данък общ доход от Австрия

Ако сте работили в Австрия през последните 5 години, Dendax могат да ви помогнат да възстановите платения там данък общ доход. Степента на данъчно облагане зависи от връзката на данъкоплатеца с Австрия. Според австрийския закон за данък общ доход, всеки данъкоплатец плаща данък върху собствения си доход. Няма подоходно облагане на семейни двойки или домакинства.

Възстановяване на данъци и детски надбавки от Германия.
Данъчно облагане на доходите на индивида в Германия е прогресивно. С други думи, колкото по-висок е дохода, толкова по-високае ставката на данъка, който се дължи. Германската данъчна ставка за индивиди варира от 15%-45%.

Доход Данък

до 8005€ 0

8 005 – 13 469 € 14 – 24%
13 470 – 52 881 € 24 – 42%
52 881 – 250 000 € 42%
250 001 € 45%

Подлежите на данъчно възстановяване ако:

•Ако сте работили в германия за по-малко от една календарна година – например, ако сте работили като сезонен работник, или пък сте имали пауза между няколко трудови договора, или ако сте започнали работе през март, а сте напуснали през ноември същата година.
•Ако сте работили за повече от един работодател в рамките на една година.
•Ако сте работила за повече от един работодател по едно и също време
•Ако пътувате до работното си място