Фирма „Кимс Консулт“ ООД започва да развива своята дейност през 2012 година в областта на посредническа дейност по наемане,информиране и консултиране на български граждани,желаещи да работят в чужбина.

„Кимс Консулт“ ООД осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.За изминалия период, фирмата развива дейността си ,като сътрудничи с партньори в Австрия и Германия.

Екипът на фирмата е млад, динамичен, надежден и компетентен, с вяра в бъдещето и богат опит в Германия и Австрия.

Амбициозната ни цел е :

Подходящи кандидати , които да отговорят на изискванията на своя работодател