Сигурни сме, че Вие осъзнавате доколко успехът на Вашата фирма зависи от правилния подход на персонала. Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме процеса по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. За да изготвим ясно и точно описание на длъжността, трябва да ни предоставите максимално подробно Вашите изисквания за позицията, условия на труд, детайли за бизнеса, задълженията и отговорностите, както и предлаганото работно време и заплащане. След като сме уточнили изискванията, Вашата оферта ще бъде детайлно представена пред подходящо селектирани от базата данни кандидати. Свързваме се с тях и отправяме вашето предложение. След получено съгласие и одобрение от тяхна страна ви изпращаме комплект от документи: автобиография, анкетна форма. След като прегледате представените от агенцията профили на кандидати и направите собствена селекция, трябва да се сържете с нас и да посочите избрания от вас кандидат. Ние ще се погрижим кандидата да изпълни направената уговорка и да се яви на избраното от Вас място и в уречения час. Когато е необходимо правим допълнително набиране, на кандидати, ако има индивидуални или строго професионални изисквания.