ЛИЦЕНЗИ

Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина – Агенция по заетостта – “Кимс Консулт” ООД притежава Удостоверение за регистрация № 2499 от 11.04.2018 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина, издадено от Министерство на труда и социалната политика