Политика за поверителност

Политика за поверителност

Последна актуализация: 01.03.2022 г.

„Кимс Консулт“  ООД (“Кимс Консулт”, “ние” или “нас”) се ангажира да защитава и зачита Вашите лични данни.

Тази политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация.

РАЗДЕЛ 1 – КАКЪВ ТИП ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ще събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за обратна връзка (например „Контакт“, „Изпратете ни Автобиография“, и по-специално име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер. Предоставянето на Вашата лична информация чрез нашите формуляри за обратна връзка не е законово или договорно изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по Ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.

РАЗДЕЛ 2 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашата лична информация ще бъде събрана и обработвана от нас за следните цели:

  • да приспособяваме по най-добър начин съдържание и ресурси според Вашите предпочитания.
  • да отговаряме на вашите искания или въпроси, когато се свържете с нас.
  • да Ви изпращаме друга информация която може да Ви интересува
  • да ни помогнете да създадем, публикуваме и подобрим съдържание, което е най-подходящо за Вас.
  • да гарантираме, че съдържанието, предоставено чрез уебсайта, е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство.
  • да се свържем с Вас след кореспонденция (чат на живо, имейл или телефонни запитвания) да продължим да развиваме и подобряваме уебсайта и системите, за да Ви обслужваме по-добре.

Използването от наша страна на Вашата информация, както е описано по-горе, е разрешено от приложимия закон за защита на данните, защото е:

необходимо за нашите законни интереси за постигане на целите, изложени по-горе, като тези интереси във всеки един случай не пренебрегват Вашите права върху лични данни;

в някои случаи, необходимо за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности, като оповестяване на информация на органи, регулатори или държавни институции; или

в някои случаи, необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, и когато използваме специални категории лични данни, необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове или когато обработката се отнася до лична информация, която е явно обществено достояние;

при ограничени обстоятелства, обработена с Вашето съгласие, което сме получили от Вас, като например когато изявите желание да получавате маркетингови съобщения и новини по имейл.

Ще предприемем предпазливи мерки, за да гарантираме, че няма да събираме лични данни от вас, от които не се нуждаем.

РАЗДЕЛ 3 – КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Нашият уебсайт се сканира редовно за дупки в сигурността и известни уязвимости, за да направим посещението Ви възможно най-безопасно.Използваме McAfee 5.0.6.220

Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията Ви.

РАЗДЕЛ 4 – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще запазим информацията Ви за по-дълъг период от този необходим за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности. Обикновено това е за 3 години. Ако успеете да намерите работа чрез нас, Дружеството ще трябва да съхранява личната ви информация за по-дълъг период, за да изпълни своите текущи правни и договорни задължения. Като цяло запазваме вашите лични данни за данъци, трудови договори, финансова информация (включително данни за заплати, данни за здравно и социално осигуряване, и др.) и друга лична информация за 5 години, болнични листове (на хартия) в продължение на 3 години, графици за работа – най-малко 2 години.

РАЗДЕЛ 5 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да улесним ефективното използване на Вашата информация и да Ви предоставим съдържанието и/или ресурсите, ние разкриваме Вашата информация на трети страни. Това разкритие обаче ще възникне само при следните обстоятелства:

Доставчици, контрагенти и агенти трети страни: където използваме доставчик, контрактор или агент като трета страна, Вашата лична информация остава под наш контрол и имаме наблюдение, за да гарантираме, че Вашата лична информация е адекватно защитена.За правителствени или правоприлагащи органи (Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция по Заетостта),  ако определим по свое усмотрение, че сме под законно задължение да го направим.

РАЗДЕЛ 6 – КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани директно тук на тази страница, и ако е уместно, ще Ви бъдат съобщени по имейл.

Вашите права. Как можете да получите достъп, да коригирате и да изтривате личната си информация

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате следните права:

Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация: Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от Вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до Вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация.

Право да коригирате личната си информация: Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин.

Право на забравяне/изтриване на данни: При определени обстоятелства имате право да изтриете личните си данни. Можете да направите такова искане по всяко време и Кимс Консулт ще прецени дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, но това право е подчинено всички законови права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. За ситуации, в които съгласно закона определим, че Вашето искане лична информация да бъде изтрита трябва да бъде изпълнено, Кимс Консулт ще направи това без неоправдано забавяне.

До степента, в която обработката на Вашата лична информация се основава на Вашето съгласие, Вие също имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка въз основа на Вашето съгласие преди получаването на такова оттегляне.

Също така можете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от местния орган за защита на данните.

РАЗДЕЛ 7 – КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако желаете да: получите достъп, да коригирате, премахнете или изтриете личната информация, която имаме за Вас, да подадете жалба или просто се нуждаете от повече информация, свържете се с наш служител, който отговаря за защитата на личните Ви данни на имейл:

office@kims-consult.eu