Национални дни на кариерата София и Варна с участието на нашия клиент AHORH HOTELS&RESORTS

Фирма Кимс Kонсулт ООД набира персонал за верига хотели AHORN в Германия за следните позиции:
– 24 Сервитьори/ки
– 19 Готвачи/ки
– 17 Камериери/ки
– 5  СПА терапевт/масажист
– 10 Рецепционисти/ки
Сервитьори/ки, готвачи/чки за обслужване на блок маса при система Allinclusive
Изисквания към кандидатите:
• Добро владеене на немски език
• Препоръчителен предишен опит в сферата на обслужване в хотели и ресторанти
• Мотивация и желание за обслужване на клиенти
Условия на труд:
• Работа на пълно работно време
• трудов договор и осигуровки по немското законодателство
• / здравно и пенсионно осигуряване; детски надбавки;/
• осигурено настаняване в единична стая
• възможност за изхранване в работно време на преференциални за персонала цени
• Заплащане между 1683 и 2040 евро бруто за сервитьори според опит, езикови познания и квалификация и от 2000 до 2520 евро бруто за готвачи.
Камериери/ки за почистване на хотелски стаи
Изисквания към кандидатите:
• Основно владеене на немски език
• Препоръчителен предишен опит в сферата на почистването в хотели и ресторанти
Условия на труд:
• трудов договор и осигуровки по немското законодателство
/ здравно и пенсионно осигуряване; детски надбавки;/
• осигурено настаняване в единична стая
• възможност за изхранване в работно време на преференциални за персонала цени
• месечно възнаграждение от 1240 евро бруто
• 30 часа/ седмично – непълно работно време
Рецепционисти/ки и СПА терапевти:
Изисквания към кандидатите:
• Добро владеене на немски език
• Предишен опит в сферата на обслужване в хотели и ресторанти
• Мотивация и желание за обслужване на клиенти
Условия на труд:
• трудов договор и осигуровки по немското законодателство
/ здравно и пенсионно осигуряване; детски надбавки;/
• през първите 6 месеца осигурено настаняване в единична стая
• възможност за изхранване в работно време на преференциални за персонала цени
• заплащане от 1938 – 2489 евро бруто/месец според опит и квалификация
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на лична среща и интервю с работодателя на 17.03 и 18.03 от 10:00 до 18ч в НДК, ет.3, щанд 34 в град София, и на 23.03 от 10:30 до 16ч в град Варна / Дворец на културата и спорта, зала Младост Б /.
Необходимо е предварително изпращане на документи – автобиография, дипломи/сертификати за придобита квалификация, препоръки от предишен работодател.
Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.
Посредникът “Кимс Консулт“ ООД с лиценз №1586 валиден до 08.05.2018 предоставя:посреднически услуги безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице.
„Кимс Консулт “ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „ Кимс Консулт “ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „ Кимс Консулт “ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „ Кимс Консулт “ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.